خط تولید آب معدنی

آب معــــدنی طبیـــــعی امــــلاح ضــروری بــدن مثـــل کلسیم، روی، منیزیم، پتاسیم و آهن را فراهم می کند.دلایل بسیار مهم و متعددی هست که نشان از منفعت  املاح موجود در آب معدنی در بدن است.  به علت خاصیت شفادهی که آب هاي معدني دارد بدن ما می تواند املاح موجود در آب را در مقایسه با منبع غذا راحت تر جذب کند.از دیگر منافع نوشیدن آب معدنی در سلامتی بدن، خاصیت سم زدایی آن از بدن ( DETOXIFY  the body) است. نوشیدن آب معدنی کمک می کند تا بدن شما بصورت بالقوه از هر گونه ماده مضر سم زدایی گردد.

طراحی خط تولید آب معدنی به گونه ایست که میبایست بسته به هر مقدار تیراژ تولید، کمترین هزینه تولید را دربر داشته باشد چرا که خط تولید آب معدنی به گونه ای هستند که در صورت کاهش ورودی آب چشمه و اتمام زخایر تانکر ها و افت سرعت تولید هزینه میانگین تولید را به شدت افزایش داده و گاها منجر به زیان میشود

دارا بودن یک خط تولید آب آشامیدنی ویا معدنی مستلزم نکات فراوانیست که در انتهای آن باید بتواند هزینه را وحله اول مدیریت کرده و در نهایت منجر به سودآوری وآرامش خاطر سرمایه گذار باشد