صنایع تولید کنسانتره و پوره آبمیوه

خط تولید کنسانتره آبمیوه یکی از حیاتی ترین و اصلی ترین بخش های تولیدی صنایع غذایی هر کشور به شمار میرود

با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی ایران و تنوع میوه های آن، راه اندازی خطوط تولید کنسانتره آبمیوه (و آبمیوه طبیعی) و به ویژه صادرات آن، یکی از پرطرفدارترین تولیدات در میان سرمایه گذاران صنعت غذایی کشور جای گرفته است.