1-ایتکت
2-جت پرینت
3-شرینک

 

برای کنسانتره ها:
1-بطری پت (شفاف)
2-بطری شیشه ای
3-مقوایی Tetra brik قوطی 3 گوش و 4 گوش و استوانه ای (جدید)
4قوطی فلزی (آلمینیومی)

 

دستگاه بسته بندی

قیمت دستگاه بسته بندی

حبوبات

خشکبار

زعفران